Tag Archives: lening

Lening met WW uitkering

Wanneer u over een WW uitkering beschikt hoeft dat er niet perse voor te zorgen dat het niet mogelijk meer is om een lening af te sluiten, in tegendeel. Wanneer u over een WW uitkering beschikt dient u in eerste instantie te gaan kijken vanuit welke organisatie(s) de uitkering wordt geregeld. U kunt vervolgens op deze organisatie(s) een… Lees verder »

Lening afsluiten voor schulden

Iedereen komt wel eens in een situatie terecht waarin hij meer geld heeft uitgegeven dan er binnen werd gebracht. In financieel mindere tijden moet er immers wel nog steeds worden voldaan aan de dagelijkse kosten als water en elektriciteit. Een lening afsluiten voor schulden lijkt dan ook voor heel wat mensen de beste oplossing, maar is dat ook… Lees verder »

lening berekenen

Wanneer u vroeger een lening wenste af te sluiten was u nagenoeg verplicht om voor het berekenen van die lening een beroep te doen op een financiële instelling. De manier waarop de lening werd berekend bleef in dat opzicht voor de kredietnemer dan ook vaak geheim tot op het ogenblik dat de lening werd uiteengezet door de verantwoordelijke… Lees verder »

lening oversluiten

Een lening afsluiten is vandaag de dag zo eenvoudig geworden dat heel wat gezinnen niet één, maar meerdere leningen hebben lopen. Vaak gaat het dan om verschillende kleine leningen die zijn afgesloten om een bepaalde mindere financiële periode te overbruggen of om bijvoorbeeld een nieuw apparaat aan te kopen dat aan vervanging toe was. Steeds meer en meer… Lees verder »

achtergestelde lening

Een achtergestelde lening wordt binnen de financiële wereld aanzien als één van de gevaarlijkste kredieten voor de kredietverstrekker. Een achtergestelde lening wordt in de meeste gevallen vooral toegekend aan bedrijven en hebben als speciale voorwaarde dat de kredietverstrekker in het geval de kredietnemer in staat van faillissement verkeerd wordt achtergesteld. Om het iets eenvoudiger te zeggen wordt de… Lees verder »

lening zonder BKR

Een lening zonder BKR afsluiten lijkt voor heel wat mensen een onbegonnen zaak. Het is dan ook niet voor niets bekend dat alle banken in Nederland bij het BKR zijn aangesloten en daarmee verplicht zijn om een toetsing uit te voeren alvorens een lening goed te keuren. Indien de potentiële kredietnemer over een BKR-codering beschikt kan het voorkomen… Lees verder »