achtergestelde lening

Door | 26 april 2011

Een achtergestelde lening wordt binnen de financiële wereld aanzien als één van de gevaarlijkste kredieten voor de kredietverstrekker. Een achtergestelde lening wordt in de meeste gevallen vooral toegekend aan bedrijven en hebben als speciale voorwaarde dat de kredietverstrekker in het geval de kredietnemer in staat van faillissement verkeerd wordt achtergesteld. Om het iets eenvoudiger te zeggen wordt de kredietverstrekker in het rijtje van schuldeisers helemaal achteraan geplaatst. In dit geval heeft de kredietverstrekker dan ook enkel en alleen voorrang op het bestuur van het bedrijf en eventuele aandeelhouders of andere inbrengers van het bedrijf in kwestie.

Omdat een achtergestelde lening voor de kredietverstrekker de nodige risico’s met zich meebrengt gaat er aan een dergelijke lening een groot onderzoek vooraf. De kredietverstrekker zal nagaan hoe groot het risico is dat de kredietnemer in de problemen komt en vooral of dit al dan niet een invloed zal hebben op de kostprijs van de lening. Hoe meer risico de kredietverstrekker denkt te lopen, hoe hoger de te betalen rente zal liggen. Het staat de kredietverstrekker natuurlijk ook gewoon vrij om een kredietaanvraag voor een achtergestelde lening te weigeren wanneer hij denkt dat er teveel risico’s aan verbonden zijn.