Lenen met a2 codering

Door | 27 april 2011

Heel wat mensen denken vandaag de dag nog steeds dat een lening afsluiten wanneer u over een BKR codering beschikt onmogelijk is. Niets is echter minder waar. Het bezitten van een codering kan er inderdaad voor zorgen dat de banken minder vertrouwen in uw financiële situatie zullen hebben, maar het zal er zeker niet voor zorgen dat u de mogelijkheid niet meer zult hebben om nog een lening af te sluiten. Neem nu de a2 codering. Deze codering wordt verkregen wanneer u zich bereid heeft getoond om uw schuld af te lossen en daar ook reeds deels aan heeft voldaan, maar wanneer er toch nog een resterend bedrag is open blijven staan. Dit resterende bedrag kan door de kredietverstrekker dan ook worden opgeëist.

Wanneer u niet aan uw betalingsverplichting(en) kan voldoen heeft de rechtbank in dit geval dan ook de mogelijkheid om beslag te leggen op bepaalde goederen. De in beslag genomen voorwerpen worden dan verkocht en met de opbrengst daarvan wordt het resterende bedrag afgelost. Volstaat het bedrag dat de verkoop heeft opgebracht niet, dan zult u alsnog de resterende openstaande schuld moeten betalen. Pas dan zal de a2 codering verdwijnen en zal de bank hier geen rekening meer mee houden. Lenen met een a2 codering is doorgaans echter wel nog gewoon mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *