klein bedrag lenen

Door | 27 april 2011

Wanneer het gaat om een lening hoeven er niet perse altijd erg grote bedragen mee gemoeid te zijn. Heel vaak komt het bijvoorbeeld voor dat iemand gewoon op zoek is naar een klein beetje extra kapitaal voor bijvoorbeeld de aankoop van een apparaat dat is stukgegaan. U dient er alleen ook bij kleine bedragen rekening mee te houden dat u enkel en alleen een lening afsluit wanneer u echt niet anders kunt. Ook op kleine leningen worden immers kosten aangerekend. Sterker nog, de kosten op een kleine lening zijn doorgaans hoger dan de kosten op een normale (grote) lening.

Wanneer u kiest voor het minikrediet om een klein bedrag te lenen dient u er daarnaast ook rekening mee te houden dat het door u geleende bedrag binnen de termijn van doorgaans 30 dagen terug dient te worden betaald. Daarnaast wordt op een minikrediet geen rente gerekend, maar wel een zogenaamde instapkost. Deze kost wordt in de meeste gevallen vastgesteld op zo’n 20% van het door u geleende bedrag. Heeft u met andere woorden een krediet afgesloten voor een bedrag van 500 euro, dan kan het zijn dat de kredietgever eist dat dit bedrag inclusief de kost van 20% binnen de termijn van 30 dagen terug dient te worden betaald. Een klein bedrag lenen is dus mogelijk, maar weet waar u aan begint!