consumptief krediet

Door | 26 april 2011

In de financiële wereld kunnen we heel kort door de bocht alle kredieten indelen in twee zogenaamde kredietvormen. In eerste instantie is er de hypothecaire lening waarvan we weten dat dergelijke kredieten als doel hebben om de aankoop van een huis of bouwgrond te financieren. Naast de hypothecaire lening bestaat er echter ook nog zoiets als een consumptief krediet. De meest voor de hand liggende leningen zoals een autolening, een lening voor een vakantie en een lening om bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe wasmachine te financieren behoren toe aan deze kredietvorm.

Het grote verschil tussen een consumptieve kredietvorm en een hypothecaire kredietvorm is natuurlijk niet alleen de hoogte van het bedrag, maar ook de voorwaarden die er aan verbonden zijn. Waar er bij een gewoon krediet nog rekening kan gehouden worden met bijvoorbeeld financiële waarborgen zal de bank bij het verstrekken van een hypothecaire lening steeds een duidelijk inzicht willen hebben in het inkomen van de aanvrager van het krediet. Vanaf het ogenblik dat de bank vreest dat het inkomen ontoereikend is kan dat er voor zorgen dat het krediet wordt geweigerd. Bij een consumptief krediet kan het wel gewoon volstaan om een financiële waarborg te geven, ook al is uw inkomen op het eerste zicht ontoereikend.