BKR codering verwijderen

Door | 27 april 2011

In tegenstelling tot wat heel wat mensen vermoeden is het niet zo dat een BKR codering permanent blijft bestaan. Een BKR codering wordt toegekend omdat u als kredietnemer of cliënt van een bepaalde bij het BKR aangesloten financiële instelling een betalingsachterstand heeft opgelopen. De codering wordt in stand gehouden tot op het ogenblik dat u de openstaande schuld heeft afgelost. Vanaf dat ogenblik en na het verstrijken van een bepaalde termijn zal de BKR codering automatisch verwijderd worden.

Bovenstaande zorgt er voor dat heel wat financiële instellingen hun klanten aanraden om eerst hun openstaande schuld af te lossen en dan pas over te gaan tot het afsluiten van een nieuwe lening. Wanneer u immers aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan is het voor u een stuk eenvoudiger om een lening af te kunnen sluiten. Hou er immers steeds rekening mee dat het bezitten van een BKR codering er voor zorgt dat een lening afsluiten aanzienlijk bemoeilijkt kan worden.

Het is niet zo dat een BKR codering er automatisch voor zorgt dat u geen lening meer af kunt sluiten, maar alles hangt af van de codering in kwestie. Wanneer u over de hoogste codering beschikt zal geen enkele bank nog van plan zijn om u een lening toe te kennen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *